Görsel Sayısı

Görsel Sayısı ve Fiyatları

  • 1 adet resim 0,10 kuruş
  • 2 adet resim 0.20 kuruş
  • 3 adet resim 0.30 kuruş
  • 4 adet resim 0.40 kuruş
  • 5 adet resim 0.50 kuruş
  • 6 adet resim 0.60 kuruş
  • 7 adet resim 0.70 kuruş
  • 8 adet resim 0.80 kuruş
  • 9 adet resim 0.90 kuruş
  • 10 adet resim 1.00 TL

Bir önceki sayfada seçtiğiniz resim adeti her makalede aynı miktarda kullanılacaktır. 

Makalelerde resim kullanılmasını istemiyorsanız ''Yok'' olarak işaretleyiniz.